fairdeal solutions logo cmyk color

Ahol megoldás születik

Leginnovatívabb iparágak nagyvállalatainak tréning és tanácsadó partnere. 

Közösen lefektetett szempontrendszer alapján mindig mérhetően, a magyar piacon egyedülálló utánkövetési rendszerrel és 100 % beépítési garanciával hozta el a FairDeal Solutions csapata a jövő tréning és tanácsadás koncepcióit, a Sikeres vezetők kézikönyve szerzője – Dr. Gyarmathy Miklós – vezetésével.

ÉRTÉKESÍTÉSI CSAPATOD VAN

Akkor ezekkel a problémákkal szembesülsz

fairdeal problémák
fairdeal megoldások

Erre van szükséged

Nézd meg ingyenes vezetői videó tréningünket!

Hogyan segítünk a vállalati célok elérésében?

Képzési programjaink jellegükben és megközelítésükben eltérnek az általánosságban ismert, szokványos képzési megközelítésektől. Képzési rendszerünk – szemben az elavult megközelítéssel – a gondolkozás megváltoztatását célozzák. Elvi megközelítésünk, hogy a képzés a résztvevők gondolkozására fejtsen ki hatást, ne pusztán a viselkedésére. A gondolkodás, a látásmód, a mögöttes tartalom megértése és megvalósítása hatással van a viselkedés megváltozására.

A célunk olyan eszközök (skillek), kialakítása, átadása, gyakorlása és gyakorlatba történő beépítése, ami segíti a belső, külső kommunikáció minőségének javítását, a hatékonyabb munkavégzést, ezáltal a gördülékenyebb vállalati működést.

Vezetők: 

A vezetői eszközrendszer és látásmód létrehozásával nagyban hozzájárulunk a beosztottak hatékony menedzseléséhez, a lelkes, motivált csapat kialakításához, az önálló, döntésképes, felelősségvállaló vezetői gárda kialakításához.

Értékesítők:

Az értékesítési csapatokat támogatjuk az üzleti célok elérésében a meggyőzési folyamatok, az eladási kommunikáció hatékonyságának növelésével. Legyen szó személyes vagy virtuális, egyéni, kis vagy nagyobb létszámú meggyőzendő csoportról. Felkészítjük a résztvevőket az eladási beszélgetés során előforduló helyzetekre (szakmai és nem szakmai) ellenvetésekre, tárgyalási szituációkra, nehéz ügyfelekkel történő kommunikációra, a várt és váratlan események felismerésére.

A cél a megfelelő (üzleti) gondolkodás, hozzáállás, attitűd, kialakítása és fejlesztése. A személyiséget nem egyszerű megváltoztatni de szerencsére nem is kell. Hisszük, hogy mindenki a saját egyéniségével összhangban, természetes viselkedéssel képes a leghatékonyabban működni, kommunikálni a saját területén. Ha kész mondatokat, megoldásokat adnánk a résztvevők szájába, mesterkélt lenne. 

Ám az, hogy mennyire látjuk, értjük a mögöttes tartalmat, az összefüggéseket, nagyban befolyásolja a gondolkodásukat.

Nem a viselkedést, a személyiséget szeretnénk megváltoztatni, hanem egy szemléletformálás alapján fog a viselkedése megváltozni. Olyan mint a tüneti kezelés és az oki terápia közötti különbség.

A személyiség formálódás nem egyik napról a másik napra történik. Mi elindítjuk a folyamatot és megfelelő gyakorlás, utánkövetés és ellenőrzés mellett megy végbe hónapok alatt.

A legtöbb tréningen általánosságokról beszélnek és nem adnak konkrét megoldásokat. Mi ezzel szemben olyan gyakorlati megközelítést alkalmazunk, ami akár AZONNAL alkalmazható a napi rutinunkban. Természetesen a mindennapi használatba  történő beépítés elengedhetetlen és nélkülözhetetlen a siker elérése érdekében. 

A programok, képzések, tréningek erősen interaktív formában kerülnek levezetésre, így lehetőség van a vélemények ötletek, tapasztalatok megosztására, közös gondolkodásra, a résztvevők aktivizálására.

Lehetővé tesszük a résztvevők számára, hogy végiggondoljanak egy problémát, kipróbáljanak megoldásokat (szerepjáték keretében), megértsék az összefüggéseket, ami a hatékonysághoz vezet.

Célunk a teljesítmény fokozása, ezért segítséget, támogatást nyújtunk az üzleti célok elérésében, a felmerülő problémák megoldásában. Kiemelt figyelmet fordítunk a hatékony utánkövetési rendszer kialakítására és annak támogatására. 

A képzések információ tartalma – egyes kutatások szerint – utánkövetés nélkül 30-45 napon belül eltűnik, feledésbe merül.  Számunkra kiemelten fontos, hogy a képzés anyaga,  annak értéke ne vesszen el. Így segítő jobbot nyújtunk a megfelelő utánkövetési rendszerek kialakításában, igény esetén támogatjuk az utánkövetést a következő 30 napban, ezzel is biztosítva a befektetés megtérülését.

Az utánkövetés lehet belső, vagy külső erőforrás igénybevételével, egyéni tanácsadás, vagy csoportos utánkövető képzés, workshop formában.

3 fő területen támogatjuk a hozzánk forduló nagy- és munltinacionális vállalatokat.

TRÉNINGEK

A tréningek meghatározott irányvonalat követnek, de interaktív, workshop jellegűek, ahol a gyakorlat, az összefüggések és a megoldások átadása a cél. A tréningjeink során nem csak a megoldások kerülnek előtérbe, hanem a megoldások mögött álló elvek megismerésére, megértésére és a gondolkodásmódjának megváltoztatására is szükség van. Az emberek gondolkodásmódjának megváltozása kihat a viselkedés megváltozására, aminek eredménye a valóban egyénhez igazodó, természetes, hiteles és tartós.

VEZETŐI KONZULTÁCIÓK

A vezetői konzultációk függetlenek a vezetés irányától, a területtől. A vezetői eszköztár kialakítására fókuszál, mint pl. motiváció, delegálás, objektív teljesítményértékelés. Ezen vezetői programok lényegében a hatékonyságot célozzák meg, hiszen a vállalat sikeressége nem kizárólag a szervezet csúcsvezetőinek menedzseri működésén múlik, hanem a teljes vezetői gárdán. A vezetői konzultációink során az elméleti megközelítésre és a gyakorlati megoldások kialakítására törekszünk.

GAZDASÁGI-ÜZLETI SZIMULÁCIÓK

A svéd CELEMI AB innovatív termékének képviselője vagyunk Magyarországon, és több, mint 10 különböző témájú gazdasági szimulációs program megtartására vagyunk jogosultak. A módszer különlegessége a látványos eredmény. A vállalati modell segítségével a résztvevők megismerik és megértik a vállalat működését. A tábla alapú gazdasági szimulációk további előnye, hogy nem csak a döntések végeredményét, hanem a döntésük azonnali hatását is látják a vállalati működésre, könnyen megértik az összefüggéseket.

Eleged van a hagyományos, elavult képzésekből, tréningekből?

Változtassunk együtt!

Felvennéd velünk a kapcsolatot?

Amiben hiszünk!

Fejlesztés

A képzési programok sikeres kivitelezéséhez fontosnak tartjuk a vezetői célok pontos meghatározását. A képzési programokat mindenkor a megbízást adó vezető céljaihoz igazítjuk.

Alkalmazhatóság

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a résztvevők a folyamatok „HOGYAN”-ja mellett a „MIÉRT”-ekre, az összefüggésekre is válaszokat kapjanak.

Interaktivitás

A programok közös jellemzője az igen nagyfokú interaktivitás, ami a résztvevők folyamatos, aktív közreműködését, bevonását jelenti.

Rugalmasság

Megbízóink nem a hagyományos rögzített tematikát tartalmazó, „dobozos” képzési  listából választanak, hanem képzési-témakörökből. Célunk a rugalmasság biztosítása a képzési programok megszerkesztésében.

Mit érdemes tudni rólunk?

A nagyvállalati vezetőknek az idő a legértékesebb erőforrásuk és nekik ebből van a
legkevesebb. A napi rutinok, az apró-cseprő feladatokkal való elfoglaltság felőrli, frusztrálttá teszi, „kiégeti” őket. A legjobb tudásukat latba vetve azon dolgoznak, hogy minél sikeresebbé tegyék az általuk vezetett vállalatot, vállalati egységet. Sokszor azzal szembesülnek, hogy törekvéseikben magukra maradnak, mert nem képesek átadni/leadni a feladatokból.

„Mindennapi célom, hogy képzési tanácsadásommal olyan, a gyakorlatban
azonnal alkalmazható eszközrendszert adjak a vezető, vezetők kezébe, melynek révén hatékony szervezeti kultúra alapjait építhetik fel, ahol minden szereplő tudja, ismeri, érti a feladatait és el is végzi azokat. Ezáltal a vezetőknek nem csupán hasznos munkaidejük szabadul fel, hanem foglalkozhatnak a saját stratégiai feladataikkal, több hasznos időt tölthetnek családjukkal, szeretteikkel.” – Erről szól a Sikeres vezetők kézikönyve, amiben az elmúlt több, mint 20 év tanulságait, javaslatait gyűjtöttem össze egy könyvbe, segítve ezzel is a vezetőket.

A legfontosabb, hogy nyugodtak lehetnek afelől, hogy a szervezet minden tagja hatékonyan látja el a rábízott feladatokat, ezáltal elérik a kitűzött célokat.

gyarmathymiklos

Dr. Gyarmathy Miklós

a FairDeal Solutions alapítója és ügyvezetője

Szolgáltatásaink

TRÉNING

A tréningek meghatározott irányvonalat követnek, de interaktív, workshop jellegűek, ahol a gyakorlat, az összefüggések és a megoldások átadása a cél

MUNKA KÖZBENI FELMÉRÉS

(SHADOW THE JOB)

Munka közben rengeteg felesleges dolgot csinálnak a munkatársak, és ennek köszönhetően sok fontos, lényeges lépés kimarad, kimaradhat. Munka közben megfigyeljük a kollégát, felmérjük a viselkedését, megoldásait és feltárjuk azokat a területeket, ahol fejlődni tud, lézer pontossá válik a képzési cél.

MUNKa KÖZBENI FEJLESZTÉS

(TRAINING ON THE JOB)

Munka közben megfigyeljük a kollégát, felmérjük a viselkedését, megoldásait, feltárjuk azokat a területeket, ahol fejlődni tud és azonnali megoldás dolgozunk ki, amit már a következő alkalommal alkalmazni, használni képes.

Vezetőfejlesztés

Vezetőképzési programjaink csak a valódi vezetői eszköztár kialakítására, bővítésére fókuszál, mellőzve a felesleges sallangokat. A gyakorlati fókusz ebben az esetben is tetten érhető, mert hisszük, hogy csak abból van eredmény, amit meg is valósítunk.

Vezetők vezetőjének a fejlesztése

A vezetők vezetője képzések úgynevezett konzultatív–tréningek, ahol a tematika elemeivel ötvözzük a valós, a vezetők mindennapi munkájában felmerülő problémákra keresett, a gyakorlatban alkalmazható megoldásokat. A felvázolt megoldási lehetőségeket, azok várható hatásait, következményeit modellezzük.

Train THE MANAGER

Segítjük a vezetőket abban, hogy a Vezetői eszközöket a lehető leghatékonyabban alkalmazzák. Munka közben megfigyeljük, felmérjük a vezető viselkedésüket, megoldásaikat, fejlődési területeiket és azonnali, gyakorlatban azonnal alkalmazható megoldási javaslatot dolgozunk ki számukra.

PROJEKTEK

Vállalati projektek kialakításában veszünk részt. A céges rendezvényeket érdekes és értékes tartalommal töltjük meg. Segítünk nemzetközi folyamatok helyi adaptációjában, ezzel is tehermentesítve a vállalat managementjét.

VÉLEMÉNYEK

Akik bíztak bennünk

Hasznossági Garancia

A Fairdeal Solutions abban érdekelt, hogy az ügyfeleinket sikeressé tegyük. Ezért amennyiben ügyfelünk, megbízónk úgy érzi, hogy a csapat a képzés/tréning első napjának ebédszünetéig semmilyen hasznos információt nem kapott és jelzi felénk, a képzést/tréninget azonnal felfüggesztjük és szó nélkül jóváírjuk a megbízási díjat.

fairdeal solution garancia

Vedd fel velünk a kapcsolatot!