Fejlesztési programok


Training

FairDeal Solutions tréningjei a gondolkodás megváltoztatását célozzák. A programok jellegükben és megközelítésükben eltérnek az általánosságban ismert, szokványos tréningektől. A FairDeal Solutions elvi megközelítése, hogy a tréning a résztvevők gondolkodására fejtsen ki hatást, ne pusztán a viselkedésére. A gondolkodás, a látásmód megváltozása hatással van a viselkedés megváltozására. A viselkedés megváltozása gondolkodás megváltozásának a következménye.

Együttműködési területek lehetnek:

 • Értékesítési kommunikáció
 • Negatív vevői reakciók kezelése
 • Érzelem alapú meggyőzés
 • Manipulatív viselkedések semlegesítése
 • Tárgyalási helyzetek
 • Prezentációs technikák
 • Csoportos eladási technikák
 • Account management/ Key Account management/ Stakeholder management
 • Asszertív viselkedés
 • Személyiségen alapuló megközelítés

Vissza


Shadowing

A képzési programok megszervezése munkaidő, anyagiak vonatkozásában is jelentős befektetést jelentenek. Az úgynevezett shadowing látogatás során nyert információk nagy segítséget nyújtanak a tematika „finomhangolásában”.

A shadowing olyan közös munka, amely során a kijelölt résztvevő mindennapi munkáját végzi. A tanácsadó a háttérbe húzódva, megfigyelőként vesz részt a szakmai helyzetekben és a megfigyelés során nyert információk segítik az egyes programok tematikájának pontosabb kialakítását.

Együttműködési területek lehetnek:

 • Képzési programok céljainak kialakítása, pontosítása
 • Képzési programok meghatározása, pontosítása
 • Területi aktivitás felmérése
 • Audit

Vissza


Területi coaching

Olyan esetekre kidolgozott együttműködési rendszer, amikor a Területi képviselő a Tanácsadó jelenlétében végzi mindennapi látogatási munkáját. A tanácsadó kizárólag megfigyelőként van jelen a területi képviselő szakmai beszélgetéseiben. A megfigyelés során nyert információkról az egyes találkozókat követően visszajelzést ad a Területi képviselőnek.

Együttműködési területek lehetnek:

 • Időleges humánerőforrás (pl.: terüelti vezető) hiány pótlása
 • Korábbi befektetések (training) támogatása, utánkövetése
 • „On the job” training
 • Teljesítmény-értékelés

Vissza


Konzultatív training

Ezen vezetői programok lényegében a középvezetőket célozzák, hiszen a vállalati hatékonyság nem kizárólag a szervezet csúcsvezetőinek menedzseri működésén múlik. A FairDeal Solutions konzultatív tréning programjai a korábban előre meghatározott tematikát követve, a résztvevők maximális bevonásával és közreműködésével történik. Az egyes témakörök elméleti úton történő megközelítése, gyakorlati modellezése, az aktuális helyzetekre történő megoldások keresése lehetővé teszi minél hatékonyabb menedzseri viselkedés kialakítását.

Együttműködési területek lehetnek:

 • humánerőforrás management
 • humánerőforrás fejlesztés
 • motiváció
 • vezetői skillek
 • területi támogatói munka (területi coaching)
 • belső kommunikáció
 • stakeholder management

Vissza


Személyes konzultáció

Vezetői tanácsadás, stratégiai konzultatív támogatás kifejezetten a felsővezetőket célozza meg. A FairDeal Solutions rendelkezésére áll mindazon vezetőknek, akik külső szakértő bevonásával alternatív megoldások keresését tartják fontosnak és hasznosnak.

Céljuk a jobb vállalati teljesítmény elérése mellett…

 • … a hatékonyabb szervezeti működés
 • … a tudatosabb szervezet
 • … a szervezeti kultúra kialakítása, megerősítése
 • … a befektetett erőforrások megtérülése (RoI)

Az együttműködés területe rendkívül széles körű lehet, függően az együttműködés témakörétől, céljától.

Vissza


Vezetői coaching

Vezetői coaching döntően közép- és felsővezetők részére kialakított együttműködési rendszer. A vezetői tanácsadás legismertebb és egyben legdivatosabb formája – strukturált beszélgetésből álló módszertan –, amikor a vezető és a tanácsadó közösen dolgozzák fel az adott helyzetet, helyzeteket, elakadásokat. A coaching módszertan jellegéből adódóan maga a partner találja meg a legcélravezetőbb megoldást a coach támogatásával.

Együttműködési területek lehetnek:

 • Helyzetek azonosítása
 • A megoldási lehetőségek felkutatása
 • Konkrét akciók kidolgozása
 • Önismeret
 • Vezetői viselkedés

Vissza


Coach the coach (“On the job training”)

A Coach the Coach program célja konzultatív, támogató jelenlét a területi vezetőknek a területi munka (páros látogatás/ területi coaching) során. A közös munkában nyert információk széleskörű képalkotást biztosítanak a Területi vezető területi aktivitásáról, valamint a Területi Képviselők munkáját támogató coachingról.

Az úgynevezett „coach the coach” munka során a Területi vezető és a képviselő a tanácsadó kíséretében végzik mindennapi munkájukat. Az egyes üzleti megbeszéléseket megelőző és az azokat követő visszajelzések alatt a tanácsadó aktív megfigyelőként vesz részt, viszont az ügyfelekkel való kommunikációs helyzetbe nem csatlakozik. A páros látogatási-/ coaching napot követően a Területi vezető és a tanácsadó négyszemközt értékelik a Területi vezető teljesítményét, megoldásait.

Együttműködési területek lehetnek:

 • Területi vezetői kompetenciák felmérése
 • Területi vezetői kompetenciák fejlesztése
 • Korábbi befektetések támogatása (vezetői program)
 • „On the job” training
 • Teljesítmény-értékelés

Vissza


Projektek

A nagyvállalatok működésében gyakran előfordul az átfogó, központi projektek indítása, helyi megvalósítása/ adaptálása. Többnyire ezek a feladatok határidőhöz kötöttek, mégis gondot okozhat a kivitelezés, hiszen extra terhelést jelent a normál üzletmenethez képest azoknak a vezetőknek, akik egyébként is leterheltek a napi feladatok ellátásával.

Együttműködési területek lehetnek:

 • rendszerek kidolgozása és bevezetése
 • sales-marketing kommunikációs rendszerek kidolgozása
 • teljesítményértékelési rendszer kidolgozása
 • a munka minőségének objektív megítélését és értékelését lehetővé tévő eszközök kidolgozása
 • motivációs rendszerek kidolgozása
 • vállalati kultúra célzott alakítását irányító program megtervezése
 • globális projektek hazai adaptációjának támogatása, megvalósítása
 • képzési stratégia és a kapcsolódó akcióterv kidolgozása
 • egyedi vállalati projektek (pl.: ciklus meeting)

Vissza