Tréning

GONDOLKOZÁS | SZEMLÉLET | HOZZÁÁLLÁS

A tréningjeink meghatározott irányvonalat követnek, de interaktív, workshop jellegűek, ahol a gyakorlat, az összefüggések és a megoldások átadása a cél. A tréningjeink során nem csak a megoldások kerülnek előtérbe, hanem a megoldások mögött álló elvek, összefüggések megismerésére, megértésére is sor kerül. A tréningek közös célja az emberek gondolkodásmódjának megváltozása.  A gondolkozás megváltozása kihat a viselkedés megváltozására, aminek eredménye egyénhez igazodó, természetes, hiteles és tartós.

Általános tréning hibák:

Együttműködési területek

Munka közbeni felmérés

ERŐSSÉGEK | FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK | FÓKUSZ

Munka közben rengeteg felesleges dolgot csinálnak a munkatársak, és ennek köszönhetően sok fontos, lényeges lépés kimaradhat. Mindennapi munkavégzés közben megfigyeljük a kollégát, felmérjük a viselkedését, megoldásait és feltárjuk azokat a területeket, ahol fejlődni tud, így lézer pontossá válik a képzési cél.

Milyen problémákat fedezhetünk fel?

Együttműködési területek

Munka közbeni fejlesztés

(Training on the Job)

GYAKORLAT | HATÉKONYSÁG | KONKRÉT EREDMÉNYEK

Sokszor a területi vezetők legkevésbé kedvelt munkája a Munka közbeni fejlesztés (TOJ). Ennek leginkább az az oka, hogy nem tudják, mi a pontos célja, értelme és technikája a munka közbeni fejlesztésnek. Mindennapi munkavégzés közben megfigyeljük a munkatársat, felmérjük a viselkedését, megoldásait, feltárjuk azokat a területeket, ahol fejlődni tud és azonnali megoldás dolgozunk ki, amit már a következő alkalommal, tárgyalás vagy megbeszélés közben alkalmazni, használni képes.

Milyen problémák merülhetnek fel fejelesztés közben?

Együttműködési területek

Vezető fejlesztés

MOTIVÁLT CSAPAT | EREDMÉNYES CSAPAT | ELÉRT CÉLOK

A vezetői eszköztár a hiedelemmel szemben nem alakul ki magától. Ennek ellenére kis hangsúlyt kap a vezető készségek kialakítása, emiatt a vezetői eszköztár szegényes. Vezetőképzési programjaink csak a valódi vezetői eszköztár kialakítására, bővítésére fókuszálnak, mellőzve a felesleges sallangokat. A gyakorlati fókusz ebben az esetben is tetten érhető, mert hisszük, hogy csak abból van eredmény, amit meg is valósítunk.

Mihez vezet a hiányos vezetői eszköztár?

Együttműködési területek

Vezetők vezetőjének fejlesztése

SZERVEZETI KULTÚRA | CÉLMEGHATÁROZÁS | VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS DELEGÁLÁS

A vezetők vezetőjének eszközrendszere részben eltér a középvezetőjétől. Ha keverednek a vezetői szerepek, nem arra fókuszálnak a felső vezetők, ami a valós feladatuk és káosz alakul ki. A vezetők vezetőjének feladata többek között, hogy megtervezze az eredményeket,
stratégát alkosson. A vezetők vezetőjének képzései úgynevezett konzultatív tréningek, ahol a tematika ötvözi az elméleti és a gyakorlati vonatkozásokat. A gyakorlati megközelítés a valós, a vezetők mindennapi munkájában felmerülő problémákra keresett, a gyakorlatban alkalmazható megoldásokra fókuszál.  A felvázolt megoldási lehetőségeket, azok várható hatásait, következményeit modellezzük.

Jellemző problémák:

Együttműködési területek

Train the Manager

FEJLESZTÉS | KOMMUNIKÁCIÓ | HIT ÉS BIZALOM

A közép és felsővezetők munkája nagy részt magányos, egyedül kell megküzdeniük a kihívásokkal, folyamatos támogatást nélkülözve. Vezetői eszközök között szerepel az emberi, vezető-beosztott közötti kapcsolat kialakítása. Meg kell ismerni a beosztott munkatársak gondolkodását, motivációját, érdeklődési körét, erősségeit és fejlesztendő területeit. Meg kell találni az utat, hogyan tudja behozni mindezt a munkába annak érdekében, hogy kialakuljon a jó munkakapcsolat, a megfelelő légkör, a vezető iránti bizalom. Ahol megvan ez a bizalom, az emberek lehozzák a csillagokat is az égről, és eredményes a vezető. Segítjük a vezetőket abban, hogy a vezetői eszközöket a lehető leghatékonyabban alkalmazzák. Munka közben megfigyeljük, felmérjük a vezető viselkedését, megoldásait, fejlődési területeit és azonnali, gyakorlatban azonnal alkalmazható megoldási javaslatot dolgozunk ki számára.

Jellemző problémák:

Együttműködési területek

Projektek

INNOVÁCIÓ | KOMMUNIKÁCIÓ | ELFOGADÁS

A nagyvállalatok működésében gyakran előfordul az átfogó, központi projektek indítása, végrehajtása. Ezek helyi megvalósítása, adaptálása nehézségekbe ütközik, hiszen nem elég a projektek helyi viszonyoknak megfelelő átalakítása, azok bevezetése is megterhelő feladat. Vállalati projektek kialakításában, bevezetésében veszünk részt, céges rendezvényeket érdekes és értékes tartalommal töltünk meg. Segítünk nemzetközi folyamatok helyi adaptációjában, ezzel is tehermentesítve a vállalat managementjét.

Jellemző problémák:

Együttműködési területek

Együttműködés folyamata

1. Kiindulási helyzet azonosítása, pontosítása

arrow

2. Megfelelő célok kijelölése

arrow

3. Programjavaslat - Célok elérési útjainak meghatározása, megtervezése

arrow

4. Folyamat (képzési program) kivitelezése, managelése

arrow

5. A folyamat utánkövetése

fairdeal együttműködés folyamata